<% '<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> '<> Menü Yönetimi v2.1 '<> Burak ŞİMŞEK (Burajan) '<> http://www.buraksimsek.com.tr '<> UzmanWeb.Net | Bilgisayar - İnternet - Web '<> http://www.uzmanweb.net '<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> %> Menü Yönetimi <% islem=Request.QueryString("islem") %> <% If Session("MenuYonetimi")<>"" then %>
ÜST MENÜ İŞLEMLERİ - YAN MENÜ İŞLEMLERİ - PAROLA GÜNCELLE - GÜVENLİ ÇIKIŞ
<% end if %> <% if islem="" then %>
Menü Yönetimi
Menü yönetimine erişmek için parolanızı yazınız.
<% end if %> <% if islem="girisyap" then %>
Menü Yönetimi <% Set yoneticigiris=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="select * from AYAR where PAROLA = '" & MD5(trim(Temizle(Request.form("PAROLA")))) & "'" yoneticigiris.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 If yoneticigiris.BOF And yoneticigiris.EOF Then %> Lütfen Parolanızı Doğru Giriniz.
Geri Dön
<% Else Session("MenuYonetimi") = "true" yoneticigiris.Update Response.Cookies("MenuYonetimi")("PAROLA")=MD5(trim(Temizle(Request.Form("PAROLA")))) Response.Cookies("MenuYonetimi").Expires=Now()+15 Response.Redirect "menu_admin.asp?islem=ustmenu" End If yoneticigiris.close set yoneticigiris=nothing %>
<% end if %> <% if islem="cikis" then %> <% Session("MenuYonetimi")="" Response.Cookies("MenuYonetimi")("PAROLA")="" Response.Redirect "menu_admin.asp" %> <% end if %> <% if islem="ustmenu" then %> <% If Session("MenuYonetimi")<>"" then %>
Menü Listesi <% Set menulistesi = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE CESIT=1 ORDER BY ID ASC" menulistesi.Open Sorgu,Baglanti,1,3 mesajadet = menulistesi.recordcount sayfasayisi = 10 If menulistesi.eof then %> <% Else if request("s")<>"" then sayfa = cdbl(request("s")) menulistesi.move sayfa*sayfasayisi else sayfa = 0 end if for t=1 to sayfasayisi if menulistesi.eof then exit for Set ustmenu = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE CESIT=1 AND ID=" & menulistesi("ALT") ustmenu.Open Sorgu,Baglanti,1,3 If ustmenu.eof then USTALT=0 USTAD="Ana Menü" Else USTALT=ustmenu("ID") USTAD=ustmenu("AD") End If ustmenu.Close Set ustmenu=Nothing %> <% menulistesi.movenext next %> <% End if menulistesi.Close Set menulistesi=Nothing %>
Menü Menü Adı/Adresi Menü Açıklaması Açma Şekli Sıra İşlem
Kayıtlı Üst Menü Bulunamadı
<%=USTAD%> <%=menulistesi("AD")%>
<%=menulistesi("URL")%>
<%=menulistesi("TITLE")%> <%=menulistesi("HEDEF")%> <%=menulistesi("SIRA")%> "> " onclick="return confirm('Silmek İstediğinize Emin misiniz?')">
Sayfa : <% if mesajadet/sayfasayisi = int(mesajadet/sayfasayisi) then sayfaadet = mesajadet/sayfasayisi else sayfaadet = int(mesajadet/sayfasayisi) +1 for p=0 to sayfaadet-1 if sayfa = p then %><%=p+1%> <% else %> <%=p+1%> <% end if next %>
Yeni Üst Menü Ekle
Aşağıdaki form bilgilerini doğru bir şekilde doldurunuz.
Ana Menü:
Menü Adı:
Menü Adresi:
Menü Açıklaması:
Açılma Şekli:
Sırası:
Menü Ayarları
Aşağıdan menü stilinizi değiştirebilirsiniz.
<% Set ayarlarduzenle = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "Select * from AYAR where ID=1" ayarlarduzenle.Open Sorgu,Baglanti,1,3 %>
Menü Stili:
.png" name="avatar">
<% ayarlarduzenle.Close Set ayarlarduzenle=Nothing %>
<% Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If %> <% end if %> <% if islem="yanmenu" then %> <% If Session("MenuYonetimi")<>"" then %>
Menü Listesi <% Set menulistesi = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE CESIT=2 ORDER BY ID ASC" menulistesi.Open Sorgu,Baglanti,1,3 mesajadet = menulistesi.recordcount sayfasayisi = 10 If menulistesi.eof then %> <% Else if request("s")<>"" then sayfa = cdbl(request("s")) menulistesi.move sayfa*sayfasayisi else sayfa = 0 end if for t=1 to sayfasayisi if menulistesi.eof then exit for Set ustmenu = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE CESIT=2 AND ID=" & menulistesi("ALT") ustmenu.Open Sorgu,Baglanti,1,3 If ustmenu.eof then USTALT=0 USTAD="Ana Menü" Else USTALT=ustmenu("ID") USTAD=ustmenu("AD") End If ustmenu.Close Set ustmenu=Nothing %> <% menulistesi.movenext next %> <% End if menulistesi.Close Set menulistesi=Nothing %>
Menü Menü Adı/Adresi Menü Açıklaması Açma Şekli Sıra İşlem
Kayıtlı Yan Menü Bulunamadı
<%=USTAD%> <%=menulistesi("AD")%>
<%=menulistesi("URL")%>
<%=menulistesi("TITLE")%> <%=menulistesi("HEDEF")%> <%=menulistesi("SIRA")%> "> " onclick="return confirm('Silmek İstediğinize Emin misiniz?')">
Sayfa : <% if mesajadet/sayfasayisi = int(mesajadet/sayfasayisi) then sayfaadet = mesajadet/sayfasayisi else sayfaadet = int(mesajadet/sayfasayisi) +1 for p=0 to sayfaadet-1 if sayfa = p then %><%=p+1%> <% else %> <%=p+1%> <% end if next %>
Yeni Yan Menü Ekle
Aşağıdaki form bilgilerini doğru bir şekilde doldurunuz.
Ana Menü:
Menü Adı:
Menü Adresi:
Menü Açıklaması:
Açılma Şekli:
Sırası:
Menü Ayarları
Aşağıdan menü stilinizi değiştirebilirsiniz.
<% Set ayarlarduzenle = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "Select * from AYAR where ID=1" ayarlarduzenle.Open Sorgu,Baglanti,1,3 %>
Menü Stili:
.png" name="avatar">
<% ayarlarduzenle.Close Set ayarlarduzenle=Nothing %>
<% Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If %> <% end if %> <% if islem="parola" then %> <% If Session("MenuYonetimi")<>"" then %>
Parola Ayarı
Aşağıdan parolanızı değiştirebilirsiniz. Parolanızı değiştirmek istemiyorsanız boş bırakınız.
<% Set ayarlarduzenle = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "Select * from AYAR where ID=1" ayarlarduzenle.Open Sorgu,Baglanti,1,3 %>
Yeni Parolanız:
<% ayarlarduzenle.Close Set ayarlarduzenle=Nothing %>
<% Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If %> <% end if %> <% if islem="duzenle" then %> <% If Session("MenuYonetimi")<>"" then %>
Menü Bilgilerini Düzenle
Aşağıdaki form bilgilerini doğru bir şekilde doldurunuz.
<% Set menuduzenle = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "Select * from MENU where ID=" & Request.QueryString("ID") menuduzenle.Open Sorgu,Baglanti,1,3 Set menuadet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE CESIT=" & menuduzenle("CESIT") menuadet.Open Sorgu,Baglanti,1,3 mesajadet = menuadet.recordcount menuadet.close set menuadet=nothing %> "> ">
Ana Menü:
Menü Adı:
">
Menü Adresi:
">
Menü Açıklaması:
">
Açılma Şekli:
Sırası:
<% menuduzenle.Close Set menuduzenle=Nothing %>
<% Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If %> <% end if %> <% if islem="kaydet" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then Dim ALT Dim AD Dim URL Dim TITLE Dim HEDEF Dim SIRA Dim CESIT ALT = trim(Temizle(Request.Form("ALT"))) AD = trim(Temizle(Request.Form("AD"))) URL = trim(Temizle(Request.Form("URL"))) TITLE = trim(Temizle(Request.Form("TITLE"))) HEDEF = trim(Temizle(Request.Form("HEDEF"))) SIRA = trim(Temizle(Request.Form("SIRA"))) CESIT = trim(Temizle(Request.Form("CESIT"))) If AD = "" or URL = "" Then %> <% if CESIT=1 then %> <% else %> <% end if %> <% Else Set menukaydet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU" menukaydet.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 menukaydet.AddNew menukaydet("ALT") = ALT menukaydet("AD") = AD menukaydet("URL") = URL menukaydet("TITLE") = TITLE menukaydet("HEDEF") = HEDEF menukaydet("SIRA") = SIRA menukaydet("CESIT") = CESIT menukaydet.Update menukaydet.Close Set menukaydet = Nothing %> <% if CESIT=1 then %> <% else %> <% end if %> <% End If Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %> <% if islem="guncelle" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then Dim ID ID = trim(Temizle(Request.Form("ID"))) ALT = trim(Temizle(Request.Form("ALT"))) AD = trim(Temizle(Request.Form("AD"))) URL = trim(Temizle(Request.Form("URL"))) TITLE = trim(Temizle(Request.Form("TITLE"))) HEDEF = trim(Temizle(Request.Form("HEDEF"))) SIRA = trim(Temizle(Request.Form("SIRA"))) CESIT = trim(Temizle(Request.Form("CESIT"))) If AD = "" or URL = "" Then %> <% if CESIT=1 then %> <% else %> <% end if %> <% Else Set menukaydet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM MENU WHERE ID=" & ID menukaydet.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 menukaydet("ALT") = ALT menukaydet("AD") = AD menukaydet("URL") = URL menukaydet("TITLE") = TITLE menukaydet("HEDEF") = HEDEF menukaydet("SIRA") = SIRA menukaydet.Update menukaydet.Close Set menukaydet = Nothing %> <% if CESIT=1 then %> <% else %> <% end if %> <% End If Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %> <% if islem="ustguncelle" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then Dim STIL STIL = trim(Temizle(Request.Form("STIL"))) If STIL = "" Then %> <% Else if STIL = "images/stil1.png" then ASTIL=1 end if if STIL = "images/stil2.png" then ASTIL=2 end if if STIL = "images/stil3.png" then ASTIL=3 end if if STIL = "images/stil4.png" then ASTIL=4 end if if STIL = "images/stil5.png" then ASTIL=5 end if if STIL = "images/stil6.png" then ASTIL=6 end if if STIL = "images/stil7.png" then ASTIL=7 end if if STIL = "images/stil8.png" then ASTIL=8 end if if STIL = "images/stil9.png" then ASTIL=9 end if if STIL = "images/stil10.png" then ASTIL=10 end if Set ayarkaydet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM AYAR WHERE ID=1" ayarkaydet.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 ayarkaydet("STIL") = ASTIL ayarkaydet.Update ayarkaydet.Close Set ayarkaydet = Nothing %> <% End If Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %> <% if islem="yanguncelle" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then Dim YANSTIL YANSTIL = trim(Temizle(Request.Form("YANSTIL"))) If YANSTIL = "" Then %> <% Else if YANSTIL = "images/stil11.png" then AYANSTIL=1 end if if YANSTIL = "images/stil12.png" then AYANSTIL=2 end if if YANSTIL = "images/stil13.png" then AYANSTIL=3 end if if YANSTIL = "images/stil14.png" then AYANSTIL=4 end if Set ayarkaydet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM AYAR WHERE ID=1" ayarkaydet.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 ayarkaydet("YANSTIL") = AYANSTIL ayarkaydet.Update ayarkaydet.Close Set ayarkaydet = Nothing %> <% End If Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %> <% if islem="parolaguncelle" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then Dim PAROLA PAROLA = trim(Temizle(Request.Form("PAROLA"))) If PAROLA = "" Then %> <% Else Set ayarkaydet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "SELECT * FROM AYAR WHERE ID=1" ayarkaydet.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3 if PAROLA<>"" then ayarkaydet("PAROLA") = md5(PAROLA) end if ayarkaydet.Update ayarkaydet.Close Set ayarkaydet = Nothing %> <% End If Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %> <% if islem="sil" then If Session("MenuYonetimi")<>"" then set ID = Request.QueryString("ID") Set menusil = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sorgu = "Select * from MENU where ID=" & ID menusil.Open Sorgu,Baglanti,1,3 If menusil.Recordcount = 0 Then %> <% else CESIT=menusil("CESIT") Sorgu = "delete * from MENU where ID=" Sorgu = Sorgu & ID set db=Baglanti.Execute(Sorgu) %> <% if CESIT=1 then %> <% else %> <% end if %> <% end if menusil.Close Set menusil=Nothing Else Response.Redirect "menu_admin.asp" End If end if %>
& UWN